St.VOORUITSTREVEND ALGEMEEN HINDOE ONDERWIJS NEDERLAND (Stichting Vahon)

_ De stichting is het bevoegd gezag van de Algemene Hindoe Basisschool en is de eerste liberale schoolstichting op Hindoe grondslag.
De st.Vahon stelt zich ten doel het geven en in stand houden van Algemeen Hindoe Onderwijs mogelijk te maken.

_ Het bestuur is als volgt samengesteld:  
  Dhr. P. Goelzar Penningmeester
  Mevr. M. Ramjanamsingh Secretaris
  Mevr. S. Dihal Bestuurslid
     
  Dhr. L. Ghiraw ALGEMENE ADVISEUR en
COÖRDINATOR BUSVERVOER
     
     

- Contactpersonen voor het bestuur zijn:                                             
  Dhr.  L. Ghiraw Tel. Nr. :   06-21285264
     

- Correspondentieadres en secretariaat zijn:
  Stichting Vooruitstrevend Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland
  Mackaystraat 6
2571 AR Den Haag

- Raad van Toezicht                                                      
  De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:  
  Dhr.  W. Drewes VOORZITTER
  Dhr. I. Jadoenandansing SECRETARIS
  Dhr. N. Mathura LID RAAD VAN TOEZICHT
  Dhr.  D. Prahladsingh LID RAAD VAN TOEZICHT