Belangrijke data

       Vrije dagen/vakantie
Vrijdag 19 april --> Goede vrijdag
Maandag 22 april ---> 2e Paasdag.
Meivakantie van 27 april t/m 12 mei.smiley