Voor- en naschoolse kinderopvang

Beste ouders/verzorgers,

Op dit moment biedt de VAHON-school buitenschoolse opvang aan in samenwerking met stichting SEVA. De VAHON-school doet een klein onderzoek naar de behoefte aan voor- en naschoolse kinderopvang vanuit de eigen organisatie.

Wij vragen de ouders van onze school en mensen die in de buurt van onze school wonen om een korte vragenlijst in te vullen. Bij voldoende belangstelling voor buitenschoolse opvang zal de VAHON-school dit in de toekomst mogelijk zelf aanbieden.

U kunt de vragenlijst invullen als volgt invullen:
Ga naar www.devragenlijst.nl/kvpo
wachtwoord: A66G57


Het invullen van de vragenlijst duurt 5 tot 10 minuten. U kunt de vragenlijst invullen tot en met vrijdag 24 november.

De vragenlijst is anoniem. De antwoorden zijn dus niet ter herleiden naar personen.