Groep 6

 

BERICHTEN

27 jan 2022 - Telefoongebruik
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

In Groep 6 hebben de meeste leerlingen een mobiele telefoon. Op deze leeftijd is het erg belangrijk dat ze leren om daar verstandig mee om te gaan. Ondanks dat veel kinderen vertellen dat ze thuis afspraken hebben gemaakt over hun telefoongebruik, merken we dat dit niet altijd goed gaat. Het gebruik van mobiele telefoons op school en thuis met klasgenoten zorgt voor veel onrust in de klas. 

 

We willen u daarom vragen om de telefoon van uw kind zo veel mogelijk thuis te laten. Voor noodgevallen zijn de kinderen, zoals altijd,  altijd via de schooltelefoon te bereiken.  Als uw kind de telefoon voor of na school nodig heeft, geeft uw kind zijn/haar telefoon in de ochtend aan de juf. Zij bewaart ze achter slot in haar lade. Na schooltijd krijgen de kinderen de telefoon weer terug.  

 

We willen u vragen thuis zicht te houden op het telefoongebruik van uw kind(eren). Let u er op dat zij geen ongewenste films/video’s bekijken of doorsturen. Kinderen mogen alleen elkaars telefoonnummer hebben en gebruiken als ze die zelf gegeven hebben. Wees u ervan bewust dat het sturen van foto’s en video’s waar (andere) kinderen op staan onder de privacywetgeving valt.

 

Meer over goed gebruik maken van de mobile telefoon valt hier te lezen: Kinderen en sociale media | Basisschoolkinderen | Opvoeden.nl, of op Online omgangsvormen: wat doe je wel/niet op internet (mediawijsheid.nl)   


31 aug 2020 - Chiettra Sardjoe

 

Beste ouders/verzorgers,

 

Welkom op de site van groep 6A. 

 

Op deze site vindt u belangrijke informatie over de lessen waar wij mee bezig zijn. Houdt u de huiswerksite goed in de gaten.

 

Heeft u vragen of wilt u mij (juf Chiettra) spreken dan kunt u mij mailen ( csardjoe@vahon.nl) of bellen (070-3841924). 

 

Op de donderdagen werk ik niet. De groep wordt dan overgenomen door juf Anoeshke Badal (mailadres: abadal@vahon.nl). 

 

Wij hopen samen met u en uw kind een mooi, leuk en leerzaam schooljaar van te maken.

Juf Chiettra & juf Anoeshke