Leerlingenvervoer

                  
 

Brief:03 Bijdrage leerlingenvervoer.

 

 

Brief: 02 Bijdrage Leerlingenvervoer

 

 

Brief: 01-17022019


Betreft: Busvervoer werkzaamheden door Stichting Leerlingenvervoer

Den Haag, 17 februari ’20

Geachte Ouders,

Graag brengen wij u op de hoogte omtrent de volgende zaken wat zult gaan veranderen in het busvervoer op de Algemene Hindoe Basisschool ( Vahonschool ). De werkzaamheden worden per 1 maart 2020 volledig overgenomen door Stichting Leerlingenvervoer afgekort ( SLV ). SLV zal zorg dragen voor het vervoeren van de leerlingen van en naar huis.

SLV functioneert zelfstandig op de Vahonschool, voor informatie, bus route, calamiteiten kunt u bellen met de
administratie tijdens schooluren op 06-34504715. Informatie over buschauffeurs en planningen kunt u bellen met de Vahonschool 070-3841924. Op de dagen maandag en vrijdag van 09.00 – 10.00 uur, kunt u persoonlijk op school langskomen indien u vragen heeft.

Nieuwe rekeningnummer
De oude bankrekeningnummer komt te vervallen, per 1 maart 2020 verzoeken wij u om de vervoersbijdragen over te maken op de volgende rekening nummer: NL89INGB0006408857 t.n.v. Stichting Leerlingenvervoer. Onder vermelding van ‘Naam leerling’ en ‘Groep’.

Vervoersbijdragen
Bijdragen in het schooljaar 2020: 1 kind € 30,- p/p • 2de en de 3de kind kosten € 25,- p/p.

Facturatie per e-mail
Facturen willen wij in de toekomst alleen per e-mail versturen, voor de maanden januari en februari 2020 krijgt u voor 10 maart 2020 een factuur met het kind mee. Daarna uitsluitend per e-mail. Met Tikkie is geld innen super simpel, wilt u ook een Tikkie ontvangen, geef in het onderstaande formulier aan.

Achterstanden 2019
Heeft u betalingsachterstanden in 2019 opgelopen, graag verzoeken wij u om de achterstanden binnen 14 werkdagen te voldoen. Voor meer informatie bel 06-34504715.