Schooltijden

Maandag-dinsdag-donderdag en vrijdag
Tijd: 08.30 tot 14.30 uur.

Woensdag
Tijd: 08.30 tot 12.00 uur.

De bovenstaande tijden geldt voor alle groepen.
Wij hanteren een continurooster. 
Alle leerlingen blijven tussen de middag over. Onder leiding van de groepsleerkracht nuttigen de leerlingen hun lunch in de klas.